Skip to content Skip to footer

Self Knowledge

خودشناسی

photo 2023 05 11 17 57 02

  «خود»شناسی یعنی درک این که «خود»ی برای شناختن وجود ندارد. جز فکری که «خود» را «خلق» می‌کند

 

photo 2023 05 11 17 58 34

تکامل روح در زندگی فاصله ایست  :

♦️میان خوشبینی و بدبینی
♦️میان شک و اعتماد
♦️عشق و نفرت
♦️میان مرگ و زندگی

روح ها سایه دارند ..

اما انتهای این تونل نوری ست زیبا

 

 

 

 

 

photo 2023 05 11 17 59 57

 

 

 

 

گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌ام
و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهاتان زخم‌دار است
با ریشه چه می‌کنید؟

گیرم که بر سَرِ این بام
بِنشسته در کمینِ پرنده‌ای_
پرواز را علامت ممنوع می‌زنید
با جوجه‌های نشسته‌ی در آشیانه چه می‌کنید؟

گیرم که بادِ هرزه‌ی شب‌گرد_
با های و هویِ نعره‌های مستانه در گذر باشد
با صبحِ روشنِ پُرترانه چه می‌کنید ؟

گیرم که می‌زنید
گیرم که می‌بُرید
گیرم که می‌کشید
با رویشِ ناگزیرِ جوانه چه می‌کنید؟

#شهریار_دادور

photo 2023 05 11 18 01 26

‍ دون خوان گفت سالکان یک فهرست استراتژی تهیه می کنند. تمام کارهایشان را فهرست می کنند و بعد تصمیم می گیرند که کدامیک

از این کارها را تغییر دهند تا در مصرف انرژیشان صرفه جویی شود. فهرست استراتژی تنها شامل الگوهای رفتاری می شود که برای بقا و سلامتی ما ضروری است.

در فهرست استراتژی یک سالک مبارز، “خودبزرگ بینی” تنها چیزی است که انرژی زیادی می گیرد، به همین علت باید آن را از خود دور کنیم. ادامه داد:
یکی از دلواپسی های سالکان مبارز، رها ساختن این انرژی به منظور مواجه شدن با ناشناخته است. به جریان انداختن این انرژی یعنی بی عیب و نقصی.

«خویشتن داری، انضباط، شکیبایی، زمانبندی و وقت شناسی، اراده». اینها متعلق به دنیای سالکانی است که برای رهایی از خودبزرگ بینی مبارزه می کنند.

ششمین رکن و احتمالا مهمترین آن متعلق به دنیای بیرونی است و «خرده ستمگر» نامیده می شود.

📔 از کتاب “آتشی از درون”

📝 نویسنده: کارلوس کاستاندا

 

 

 

راههای هماهنگ شدن با دیمون درون این استدیمون های خود را بپذیرید و از دیمون ها خود سپاسگذار باشید.
در  ادامه از  تمایل دیمون خود در راهنمایی و هدایت‌تان سپاسگزار باشید.
در نهایت، دیمون بخشی از وجود شماست. دوست داشتن تک تک ذره‌های وجود خود بخشی از  درک این نکته است

که موجودی خارق‌العاده هستید و می‌توانید وحشیانه‌‌ترین (به معنای مثبت و طبیعی‌ترین) رویاهای خود را محقق کنید.

#درون‌نگری_خودشناسی_سایه_ها
#یونگ_رویا_نیمه_تاریک

photo 2023 05 11 18 05 30

Leave a comment